RODO Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Internet Serwis

Informacja podstawowa

Administratorem danych osobowych jest Internet Serwis Wojciech Bandurowski zwany dalej INTERNET SERWIS z siedzibą w Prudniku, ul. Klasztorna 10/1 48-200 Prudnik. Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacja zamówienia lub umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: iod@prudnik.net.pl lub adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Internet Serwis, ul. Klasztorna 10/1 48-200 Prudnik


 

Cel przetwarzania przez Internet Serwis Twoich danych


 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług telekomunikacyjnych. Twoje dane tj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP, numer PESEL, numer NIP są niezbędne w celu :

– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.

– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,

– prowadzenia danych statystycznych,

– zapewnienia zasady rozliczalności,

– potrzebne nam przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych.


 


 

Gwarancja spełnienia przez Internet Serwis wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych


 

– prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy, ale Internet Serwis ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Internet Serwis czy Twoje żądanie jest uzasadnione.

– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli

  • Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

     

– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Internet Serwis usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

     

    W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Dbanie o bezpieczeństwo Danych osobowych jest dla Nas bardzo wysokim priorytetem .W związku z tym ciągle

pracujemy nad poprawą ochrony Danych osobowych. Nasza polityka bezpieczeństwa obejmuje ochronę

pracowników, danych, infrastruktury IT, wewnętrznych i zewnętrznych sieci, a także budynków i urządzeń

technicznych. Specjalną uwagę przykłada się do informacji, a w szczególności do Danych Osobowych.

Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zrównoważenie ekspozycji na ryzyko, wartości

biznesowej dostępnej technologii, luk w zabezpieczeniach i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z

obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi. Dążymy do wdrożenia środków

bezpieczeństwa poprzez ustalenie odpowiednich poziomów ochrony Danych Osobowych, a przez to

uniemożliwienie ujawnienia Danych Osobowych osobom nieuprawnionym wewnętrznie i zewnętrznie.

 

 

Długość przechowywania danych osobowych przez Internet Serwis

 

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

 

 

Komu możemy udostępnić Twoje dane

Internet Serwis może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w internecie. Internet Serwis może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Twoje dane nie będą przekazywanie przez Internet Serwis do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie studentem lub osoba pracująca.

 

Nasz adres do korespondencji (na ten adres powinni Państwo kierować wnioski w celu realizacji swoich praw):


 

Internet Serwis Wojciech Bandurowski

ul.Klasztorna 10/1

48-200 Prudnik

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@prudnik.net.pl