Prudnik - Kościół Zakonu Bonifratrów

Z Przyjemnością prezentujemy pierwszą w historii mista kamerę online transmitującą Msze Święte z wspaniałago Kościoła Zakonu Bonitraftrów .