Prudnik - Batorego - most

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, IŻ NA ŻĄDANIE WŁADZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PRUDNIKU, MUSIELIŚMY USUNĄĆ NINIEJSZĄ KAMERĘ .